DIVIZYON – La Tribune de KIMBADI – MARTINIQUE

Bèlbonjou MUN MATINIK
Fanm, nonm, manman, papa, granmanman, granpapa, sè, frè, kouzin, kouzen, èsétéra
èsétéra, MUN pèp-mwen,
Kouté pou tann, tann pou konprann :
Nou andidan an ladjè, an ladjè sanginè, an ladjè pwofitè, an ladjè san manman san papa,
san douvan san dèyè, an ladjè sal …
Man la ka sipozé si nou té fè sa ki té fo, si nou té rifizé linaksèptab dépi lontan, si nou té
drésé pli bonnè, pétèt nou pa téké la jodi’a.
Mé, nou la !
Nou andidan an èspès dè labou, an èspès de marékaj, an èspès de dlo lanmo…
Nou andidan’y, é nou ka goumen, nou ka rézisté …
Ni sa ki ja pri, ki yo alé an lapé…
Ni sa ki poko byen konprann
Ni sa ki konplis ki partizan
Ni sa la pè ka pétrifyé…
Épi i ni lé konbatant, lé konbatan,
lé djéryèz, lé djéryé,
ki ké goumen jik an bout,
Ki ka pran tout kalté risk
Ki ja ka pran lajol,
Ki ké pran lanmo si fo
Pas nou Ki pa pè,
Nou ka vansé,
Nou ka maché anlè yo !
Mé yo ni an gran avans anlè nou…
Déja pou yonn, nou pa té wè yo vini.
Yo pran nou an trèt
Nou pa té asé véatif é nou pa wè sa ki té ka pann douvan nou’a…
Yo armé épi zam ka tjwé ! ,
Yo owganizé an véritab mafya,
Yo tisé twèl-yo anlè tout planèt’la…
Yo ni nèrvi-yo tout koté,
Sé yo ki ka dirijé tout kalté bagay:
péyi-nou, manjé-nou, dlo-nou, santé-nou, lékol-, nou, laéwopo-nou, lajan-nou…
Yo ka sèné nou kay-nou…
É sa ka fè konbyen lanné nou ka asèpté sa…
Mé pli gwo fos-yo, dapré mwen, sé divizyon ki ni ant nou, sé mank linyon, linité ki ni ant nou.
Sa sé pli gwo fos-yo !
Wi, tala ka fè ta’y pa la, lot’la ka fè ta’y anlot koté, tala pa la mélanjé épi tala, tala ka faché
pas tala la, tala pa ka vini adan sa tala ka fè…
Manmay, fok man di zot sa: zot ki ka travay a la dézinyon, a la divizyon, zot la ka ba
lènmi-nou fos’la!
Sé ba’w man ka palé: wou ki ka rifizé linyon, wou ki ka pran énerji pou désann sè é frè ki ka
djoubaké, wou ki ka kwè sé wou sèl ki sav…
Parmi nou, militan aktif, ki anlè téren’an, ni sa ki ka nouri divizyon !
Di mwen souplé ès nou ka réfléchi anlè sa?
Ès nou konsyan ki chak moun ki ka atizé divizyon ant lé rézistan, ant lé konbatan, ant lé
militan, ka sèvi lènmi-nou ?
Divizyon ant nou ka ba lènmi-nou fos é ka afébli nou é fok chak artisan la divizyon pran
rèsponsabilité-y parapot a sa !
Man sèten, o pli fondok tjè-mwen, sé linité ki ké sové nou !
Annou travay pou linyon pou nou trapé laviktwa.
Kouté pou tann, tann pou konprann.

KIMBADI MARTINIQUE le 04112020

POUR QUE LE MÉDIA PUISSE SURVIVRE

REJOIGNEZ NOS GROUPES DE DIFFUSIONS D’INFOS

Next Post

FIN de GAV - L'ARTIVIST EDSON X dans le Viseur de LÉTA KOLONYAL - GUADELOUPE

sam Nov 6 , 2021
Share on Facebook Tweet it Share on Reddit Pin it Share it Email Article mis à jour le 09/11/2021 – Article initial en fin de page. EDSON X a été placé en GAV dès son arrivée au commissariat de PAP, comme c’est la coutume visiblement.Rapidement, au sein des troupes en […]

MOBILIZASYON / RDVS

#LAKTU

Le ZAPPING de #DK

#FLASHDK

#KONVERJANS

#CQFD de l'ÉTAT KOLONYAL

#KULT