Bèlbonjou MUN MATINIKFanm, nonm, manman, papa, granmanman, granpapa, sè, frè, kouzin, kouzen, èsétéraèsétéra, MUN pèp-mwen,Kouté pou tann, tann pou konprann :Nou andidan an ladjè, an ladjè sanginè, an ladjè pwofitè, an ladjè san manman san papa,san douvan san dèyè, an ladjè sal …Man la ka sipozé si nou té fè […]

MOBILIZASYON / RDVS

#LAKTU

Le ZAPPING de #DK

#FLASHDK

#KONVERJANS

#CQFD de l'ÉTAT KOLONYAL

#KULT